Woda i energia – fakty i liczby

 Fakty dotyczące wody

 • 780 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej (chociaż według niektórych szacunków liczba ludzi, którzy są pozbawieni  prawa dostępu do wody może wynosić nawet 3,5 mld. 2,5 mld osób żyje w złych warunkach sanitarnych. Uważa się, że całkowity pobór wody słodkiej wzrastał o około 1% rocznie od końca lat 80 XX w.
 • Przewiduje się, że do roku 2050 zapotrzebowanie na wodę wzrośnie o około 44%. Będzie to spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem branży produkcyjnej, energetyki termalnej (głównie w wyniku wzrostu liczby elektrowni węglowych i gazowych), rolnictwa i gospodarstw domowych.
 • Stopień poboru wód gruntowych wzrasta rocznie o od 1 do 2%, co dodatkowo przyczynia się do niedoborów wody na niektórych obszarach. Niedawne badania wykazały zmniejszanie się zasobów wód gruntowych.
 • Szacuje się, że ponad 80% wody wykorzystywanej na całym świecie i nawet do 90% w krajach rozwijających się, to brudna woda, zagrażająca zdrowiu ludzi i środowiska.

 

Fakty dotyczące energii

 • 1,3 mld ludzi żyje bez dostępu do elektryczności, a około 2,6 mld używa paliw stałych (głównie biomasy) do gotowania.
 • Przewiduje się, że do roku 2035 zapotrzebowanie na energię wzrośnie o ponad jedną trzecią, a zapotrzebowanie na elektryczność o 70%.
 • Nowoczesne biopaliwa stanowią tylko 0,8% światowego zużycia energii, lecz przewiduje się, że ich udział w dostawie energii będzie błyskawicznie rosnąć.

 

Fakty o wodzie i energii w ujęciu globalnym

 • Zapotrzebowanie na wodę i energię będzie rosło wraz ze wzrostem populacji. Do roku 2030 zapotrzebowanie na energię odnawialną wzrośnie o 60%, a światowe zużycie energii wzrośnie o około 50% w latach 2007 – 2035. Przewiduje się także wzrost światowego zużycia wody w rolnictwie o około 19% do roku 2050.
 • W niektórych państwach szybko rozwijających się zużycie wody słodkiej sięga poziomu nawet 90%. Światowa średnia wynosi około 70%. Nie tylko korzystanie z wody, lecz także oczyszczanie ścieków wymaga znacznej ilości energii. Te wzajemne zależności mogą zwiększyć globalne zapotrzebowanie na energię nawet o 44% w latach 2006-2030
 • Bez poprawy efektywności światowe zapotrzebowanie na wodę do roku 2030 przekroczy obecnie dostępne zasoby o 40%.
 • Obecnie w energetyce zużywa się około 8% całości wody słodkiej pozyskiwanej na świecie i nawet 40% wody słodkiej dostępnej w niektórych krajach rozwiniętych. Przy obecnej tendencji zapotrzebowanie na energię w latach 2010-2035 wzrośnie o jedną trzecią, z czego 90% przypadnie na państwa nienależące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
 • Przewiduje się, że zapotrzebowanie na wodę w produkcji energii będzie wzrastać dwukrotnie szybciej niż zapotrzebowanie na energię. 90% produkcji energii wymaga wysokiego zużycia wody.
 • Przewiduje się, że do 2035 r. światowe pobory wody w energetyce wzrosną o 20%, podczas gdy zużycie wody w energetyce ma wzrosnąć o 85%.
 • Niekonwencjonalne formy wydobycia ropy (np. piaski bitumiczne/roponośne) i produkcji gazu (np. szczelinowanie gazu łupkowego) z reguły zużywają więcej wody niż konwencjonalne wydobycie ropy i gazu.

 

 Materiały opracowane we wspólpracy z:

logo UNIC1