Rok Szkoły w Ruchu!

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku dołaczył do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

RSR2

Rok szkolny 2013/2014 ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu. Inicjatywa ma na celu współpracę szkół, organów służby publicznej, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w działaniach służących upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Program Edukacji Morskiej w Gdańsku przystąpił do grona Koalicjantów.

Jak głosi list intencyjny:

Wszyscy Partnerzy przystępujący do Koalicji zobowiązują się do wspierania działań, mających na celu zachęcanie dzieci I młodzieży szkolnej do jak największej aktywności fizycznej w szkole I poza nią oraz kształtowanie wśród uczniów nawyku regularnej aktywności fizycznej. Czas dzieciństwa I dorastania jest bowiem najważniejszym okresem wyrabiania nawyków zdrowego stylu życia, który obejmuje przede wszystkim aktywność fizyczną I zdrowe odżywianie.  

Bardzo cieszymy się, że możemy być częścią tego sojuszu – powiedział Mateusz Kusznierewicz, pomysłodawca gdańskiej inicjatywy. Realizowany przez Urząd Miasta Gdańska i Fundację Gdańską Program Edukacji Morskiej od czterech lat pokazuje uczniom, że sport jest doskonałą formą spędzania wolnego czasu.

Program_Edukacji_Morskiej_30cm-091

Już dziś zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do udziału w zimowym pikniku żeglarskim, który odbędzie się 31 stycznia w Morskim Przedszkolu przy ul. Rogalińskiej 17. Startujemy o godzinie 14:00!

Pożegnajcie ferie z Programem Edukacji Morskiej w Gdańsku!