Formularz zgłoszeniowy: Świat za sto lat

Imię i nazwisko uczestnika


Dane szkoły

Nazwa szkoły:

Ulica:

Numer:

Kod pocztowy:

Miasto:

Telefon:

Adres email (wymagane):


Dane nauczyciela - opiekuna uczestnika

Imię i nazwisko:

Telefon:

Adres email (wymagane):


Tytuł pracy


Opis

Prace mogą zostać przesłane pocztą na adres wskazany w regulaminie bądź załączone w formie pliku do niniejszego zgłoszenia. Za pomocą formularza zgłoszeniowego prosimy wgrywać pliki nie większe niż 15 MB. W przypadku plików przekraczających ten limit, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, pomijając rubrykę służącą do przesłania pliku. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo informację zwrotną z instrukcją postępowania w celu wgrania pliku.



Kontakt:
(+48) 722 500 500
konkurs@programedukacjimorskiej.pl


Regulamin konkursu:
Zapoznaj się z regulaminem konkursu.