Źródła wody pitnej i jej uzdatnianie

ŹRÓDŁA WODY PITNEJ I JEJ UZDATNIANIE

Oszczędzanie wody to również ochrona jej zasobów. Ważna jest ochrona stref w których znajdują się ujęcia wody pitnej. Odpowiednie dbanie o czystość tych terenów jest krokiem zmierzającym ku zapewnieniu wody o odpowiedniej jakości. W Gdańsku aż 70% mieszkańców zaopatrywanych jest z ujęć podziemnych. Wiele z nich znajduje się w miejscach codziennej aktywności człowieka. Studnie ujęcia wody Czarny Dwór znajdują się na terenie popularnego miejsca rekreacji jakim jest Park Reagana w Pasie Nadmorskim.

W środowisku, wody słodkie dzielimy na powierzchniowe, gruntowe i wgłębne. W miejscu, w którym planowane jest wykorzystanie tej wody jako źródło wody pitnej dla danego terenu tworzy się tzw. ujęcie. W zależności od rodzaju wód, może te być ujęcie powierzchniowe, drenażowe lub głębinowe.

Przykładem ujęcia powierzchniowego w naszym rejonie, z którego zasilane jest ok. 30% mieszkańców Gdańska jest ujęcie Straszyn (źródłem wody jest jezioro Straszyn). Z uwagi na fakt, że wody powierzchniowe często narażone są na zanieczyszczenia w wyniku antropogenicznej działalności człowieka, proces uzdatniania wody ze źródeł powierzchniowych, zapewniający odpowiednią jej jakość, jest bardzo skomplikowany.  Na ujęciu rolę „strażników” czystości wody w jeziorze pełnią małże z gatunku skójka zaostrzona /Unio tumidus/. Są one wskaźnikiem ewentualnych zanieczyszczeń, które mogą się pojawić w wodzie i reagują na nie natychmiast zamykając muszlę.

Najlepsza woda pochodzi  z ujęć wód podziemnych, gdyż wody te są najczystsze (przenikanie wód do gruntu na dużą głębokość powoduje jej samooczyszczenie), najbogatsze w ważne dla naszego organizmu minerały oraz najlepiej zabezpieczone przed wpływem drobnych zanieczyszczeń z powierzchni gruntu. Podstawowym urządzeniem ujęcia wód podziemnych jest pompa, a podstawowym obiektem – studnia. Elementy te umożliwiają dotarcie do warstw wodonośnych i wydobycie znajdującej się tam wody na powierzchnię. Uzdatnianie wody pobranej z ujęć wody podziemnej odbywa się w tzw. stacji uzdatniania wody. Jest to zespół obiektów technologicznych, których zadaniem jest oczyszczenie dostarczonej wody w taki sposób, aby jej jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym nie tylko w momencie uzdatnienia, ale również, a może przede wszystkim, u każdego odbiorcy. Proces uzdatniania generalnie sprowadza się do trzech etapów: napowietrzenie, odfiltrowanie na złożu filtracyjnym tj. na warstwie żwiru i piasku, które pozwala usunąć nawet najdrobniejsze zawiesiny oraz naświetlenie lampami UV (promieniowanie ultrafioletowe zwalcza drobnoustroje poprzez destrukcję ich DNA).

005

Oczyszczona woda przechowywana jest w zbiornikach wody czystej. Natomiast w samym obiegu wody istotnym elementem są zbiorniki retencyjne wody czystej zapewniające ciągłość dostawy wody w okresie zwiększonego jej poboru.

WODA TO ŻYCIE

W rozważne korzystanie z wody wpisana jest także pamięć o tym, że woda jest niezbędna dla naszego organizmu i życia, a picie wody to dobry i zdrowy nawyk. Nie należy więc odmawiać sobie przyjemności korzystania z wody, ale warto kontrolować jej zużycie podczas codziennego wykorzystywania. Można np. zadbać o szczelność kranu, pilnować stanu instalacji, korzystać ze zmywarki i wybrać prysznic zamiast wanny. Nie chodzi o to, by odmawiać sobie dostępu do wody, lecz o to by korzystać z niej w sposób świadomy. Zdrowe odżywianie, w tym przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów oraz higieniczny tryb życia, są równie ważne jak ochrona zasobów wody i racjonalne jej wykorzystanie.