Woda to zdrowie

B766D564-A2B7-4A55-8B23-EB712245AF68[129]

Mycie (rąk) może ocalić życie.

Woda jest niezbędna dla zdrowia człowieka. Organizm ludzki może przeżyć tygodnie bez jedzenia, ale tylko kilka dni bez wody. Bez wody nie jesteśmy w stanie przetrwać. Na przykład regularne mycie rąk to jeden z najlepszych sposobów na uniknięcie choroby, pozbycie się zarazków i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się wśród ludzi.

Organizm ludzki średnio w 50-65% składa się z wody. Proporcjonalnie najwięcej wody znajduje się w organizmie dziecka – u noworodków jest to 78%.  Każdy z nas musi codziennie mieć dostęp do wody pitnej zdatnej do spożycia oraz do wody przeznaczanej do higieny osobistej. Woda jest niezbędna w urządzeniach sanitarnych, które nie narażają zdrowia ani nie urągają godności użytkowników. Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia 7,5 litra wody na osobę dziennie zaspokoi potrzeby większości ludzi żyjących w większości warunków. Natomiast około 20 litrów na osobę dziennie – pozwoli spełnić podstawowe potrzeby higieniczne.

Mimo, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat udało się znacząco poprawić sytuację, wciąż 748 milionów ludzi nie ma dostępu do źródeł wody pitnej odpowiedniej jakości, a 2,5 miliarda osób nie korzysta z właściwej infrastruktury sanitarnej. Jednocześnie inwestycje w wodociągi i kanalizację przynoszą realne zyski finansowe. Zwrot z inwestycji w powszechny dostęp do odpowiednich urządzeń sanitarnych szacuje się na 5,5 do 1. Natomiast w przypadku powszechnego dostępu do źródeł wody pitnej odpowiedniej jakości wskaźnik ten szacuje się na 2 do 1. Koszty zapewnienia dostępu do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych każdemu człowiekowi szacuje się na 107 miliardów USD rocznie w przeciągu pięciu lat.

– Więcej informacji znadziecie pod adresem: http://www.unwater.org/worldwaterday/learn/en/#sthash.bPhSiH4W.dpuf

logo UNIC1             UN70 - polskie logo kolor1