Woda to równość

B766D564-A2B7-4A55-8B23-EB712245AF68[129]

Każdego dnia kobiety noszą wodę przez 200 milionów godzin.

W krajach rozwijających się odpowiedzialność za codzienne pozyskiwanie wody spada głównie na kobiety i dziewczęta. W tych regionach kobiety spędzają średnio jedną czwartą dnia na zbieraniu wody dla swoich rodzin. Jest to czas, którego nie poświęcają na wykonywanie pracy przynoszącej dochody, zajmowanie się rodziną czy naukę w szkole. Inwestycje w wodę i urządzenia sanitarne przynoszą realne zyski finansowe. Każdy zainwestowany dolar przynosi zwrot w wysokości od 5 do 28 USD.

Zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na zasoby wody słodkiej. Według obecnych prognoz ryzyko związane z spadkiem dostępności wody słodkiej znacznie wzrasta ze względu na zwiększoną emisję gazów cieplarnianych. Zaostrzająca się walka o wodę w obszarze wszystkich zastosowań i wśród wszystkich użytkowników negatywnie wpływa na bezpieczeństwo wód regionalnych, energii i żywności. Powyższe niebezpieczeństwa wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, stwarzają olbrzymie wyzwania dla zarządzania zasobami wodnymi.

Ryzyko klęsk żywiołowych jest nieuniknione, ale można zrobić wiele, aby zmniejszyć wysoką liczbę ofiar śmiertelnych i skalę zniszczenia. Nierozsądne działania człowieka mogą przyczyniać się do powstawania klęsk związanych z wodą oraz sprawiać, że ich negatywny wpływ będzie szybciej odczuwalny. Zagrożenia związane z brakiem dostępu do wody są coraz większe – dzieje się tak w wyniku postępujących zmian klimatycznych i na skutek działań człowieka w każdym zakątku naszej planety. Jednak jeżeli nauczymy się na nie reagować i odpowiednio zaplanujemy nasze działania, możemy ograniczyć liczbę ofiar i zredukować zniszczenia. Społeczność globalna zobowiązała się przestrzegać zasad spójnego zapobiegania klęskom i reagowania na nie. Teraz musimy wprowadzić zdecydowane i znaczące zmiany, aby osiągnąć ten cel.

- Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.unwater.org/worldwaterday/learn/en/#sthash.bPhSiH4W.dpuf

pasek