Woda to przyroda

B766D564-A2B7-4A55-8B23-EB712245AF68[129]

Ekosystemy leżą w sercu globalnego obiegu wody. 

Ekosystemy – w tym między innymi lasy, tereny podmokłe i łąki – leżą w sercu globalnego obiegu wody. Całość zasobów wody słodkiej zależy od nieprzerwanego, zdrowego funkcjonowania ekosystemów, uznanie istoty obiegu wody zaś jest niezbędne w celu osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodnej. Jednak większość modeli gospodarczych nie docenia wartości ekosystemów słodkowodnych, co prowadzi do niezrównoważonego zużycia zasobów wody i degradacji ekosystemów. Rzeka Okavango w Afryce to jeden z ostatnich ekosystemów na ziemi zachowanych w naturalnym stanie. Skażenie nieoczyszczonymi ściekami komunalnymi, przemysłowymi i rolniczymi zmniejsza zdolność ekosystemów do spełniania funkcji związanych z obiegiem wody.

Potrzebna jest zmiana, wdrożenie zrównoważonych polityk gospodarczych przyjaznych dla środowiska, które uwzględnią współzależności pomiędzy systemami ekologicznymi. Jednym z wyzwań jest utrzymanie korzystnego połączenia sztucznej i naturalnej infrastruktury oraz umożliwienie im spełniania właściwych im zadań.

– Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.unwater.org/worldwaterday/learn/en/#sthash.bPhSiH4W.dpuf

pasek