Woda to przemysł

B766D564-A2B7-4A55-8B23-EB712245AF68[129]

Do produkcji jednego samochodu zużywa się więcej wody niż do napełnienia basenu.

Do wytworzenia każdego produktu zużywa się wodę. Niektóre gałęzie przemysłu zużywają więcej wody niż inne. Do wyprodukowania jednej kartki papieru potrzeba 10 litrów wody, a 91 litrów wody zużywa się do produkcji 500 gramów plastiku.

Z jednej strony uprzemysłowienie może stymulować rozwój społeczeństwa: dzięki niemu rośnie wydajność produkcji, powstają nowe miejsca pracy i zwiększają się dochody. Przemysł może również stwarzać szanse na równość płci i dawać zatrudnienie młodym ludziom. Z drugiej jednak strony, celem przemysłu jest maksymalizacja produkcji, a nie na oszczędność i ochrona wody.

Zgodnie z oczekiwaniami w okresie od roku 2000 do 2050 globalne zapotrzebowanie na wodę do celów produkcji wzrośnie o 400% – to o wiele więcej niż w przypadku innych sektorów. Największy wzrost będzie widoczny w gospodarkach wschodzących i w krajach rozwijających się. Wiele dużych korporacji poczyniło znaczne postępy w ocenie wartości i obniżeniu zużycia wody, także w łańcuchach dostaw. Małe i średnie przedsiębiorstwa stoją przed podobnymi wyzwaniami, ale na mniejszą skalę.

W ujęciu biznesowym oszczędność wody często wymaga kompromisu finansowego. Inwestycja w wydajną technologię oczyszczania wody lub w wydajne procesy chłodnicze może zwrócić się w terminie dłuższym niż alternatywne krótkoterminowe inwestycje w produkcję.

Technologia i inteligentne planowanie zmniejszają zużycie wody i mogą poprawić jakość ścieków. Niektórzy postępowi producenci tekstyliów wprowadzili technologię, dzięki której woda wypływająca z zakładu jest tak samo czysta albo nawet czystsza niż woda pochodząca z miejskich zasobów wody pitnej. Duże koncerny produkujące napoje także pracują nad bardziej oszczędnym zużyciem wody i w ciągu ostatnich 10 lat znacząco zmniejszyły zużycie wody w zakładach produkcyjnych.

– Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.unwater.org/worldwaterday/learn/en/#sthash.bPhSiH4W.dpuf

pasek