Woda to pożywienie

B766D564-A2B7-4A55-8B23-EB712245AF68[129]

Do wytworzenia dwóch steków potrzeba 15 000 litrów wody.

Każdy Amerykanin zużywa 7 500 litrów wody dziennie – głównie w żywności. Do nawodnienia żywności zawierającej jedną kalorię potrzeba jednego litra wody. Przy niewydajnym zużyciu wody do wytworzenia jednej kalorii może być niezbędne nawet 100 litrów wody. W niektórych krajach rozwijających się nawadnianie pochłania nawet 90% pobieranej wody. W skali globalnej rolnictwo to obszar, w którym wykorzystuje się najwięcej wody – 70% całkowitego zużycia.

Do roku 2050 sektor rolnictwa będzie musiał produkować 60% więcej żywności na świecie i nawet 100% więcej w krajach rozwijających się.

Wzrost gospodarczy i poprawa sytuacji finansowej poszczególnych osób wpływają na zmianę diety – ludzie odchodzą od diety opartej na skrobi na rzecz mięsa i nabiału, co wymaga większej ilości wody. Na przykład do produkcji 1 kilograma ryżu potrzeba około 3 500 litrów wody, podczas gdy 1 kilogram wołowiny wymaga około 15 000 litrów. Zmiana diety ma największy wpływ na zużycie wody od 30 lat i prawdopodobnie nic się w tej kwestii nie zmieni do połowy XXI wieku.

Obecna dynamika zapotrzebowania rolnictwa na światowe zasoby wody słodkiej nie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Niewydajne zużycie wody do uprawy roślin wyczerpuje zbiorniki wodne, zmniejsza stan wody w rzekach, niszczy siedliska dzikich zwierząt i już spowodowało zasolenie gleby na 20% obszarów irygowanej ziemi na świecie. Wydajność zużycia wody można poprawić, zmniejszając straty wody w rolnictwie i, co najważniejsze, zwiększając wydajność upraw w stosunku do wykorzystanej wody.

Rolnictwo intensywne może przyczynić się do jeszcze większego zanieczyszczenia wód. Doświadczenie państw o wysokich dochodach pokazuje, że połączenie różnych bodźców, w tym bardziej rygorystycznych przepisów, środków ich egzekwowania i dobrze ukierunkowanych dotacji, może pomóc zminimalizować zanieczyszczenie wód.

- Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.unwater.org/worldwaterday/learn/en/#sthash.bPhSiH4W.dpuf

  pasek